Alt Temalar

Kongrede sunulacak araştırmalar aşağıdaki ana başlıklar altında toplanacaktır:

  • Dijital Kültür ve Eğitim
  • Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
  • Çocuk ve Medya
  • Okul Öncesi Dönemde Gelişim
  • Okul Öncesi Dönemde Aile
  • Okul Öncesi Eğitimde Program
  • Okul Öncesi Eğitimde Güncel Yaklaşımlar
  • Okul Öncesi Eğitimde; Oyun ve Oyuncaklar, Sanat, Bilim ve Matematik, Erken Okur Yazarlık