Bildiri ve Poster

 • Kongre’nin dili Türkçedir.
 • Kongrede sunulacak bildiri özeti en az 300 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır.
 • Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (tamamlanmış çalışmalar için) yer almalıdır.
 • Çalışmaya ait 3 – 5 arası anahtar sözcük verilmelidir.
 • Kongreye gönderilen çalışmalarda, araştırmacılara danışmanlık yapan öğretim elamanının da adının yer alması gerekmektedir.
 • Çalışmaya ait özetler Bildiri Gönder bağlantısından yapılacaktır.
 • Örnek bildiri özetini görmek için tıklayınız.
 • Bildirilerinizi gönderirken dosya olarak eklemeyi unutmayın .
 • 13. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi’ne gönderilen tüm çalışmalar, öncelikle düzenleme kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar, düzenleme kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.  Değerlendirme sürecinin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılacaktır.
 • Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orjinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi açısından değerlendireceklerdir. Hakemler araştırmayı kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler.
 • Bir araştırmanın kongreye kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilecektir. En az iki hakemden olumlu görüş alan çalışmalar kongreye kabul edilecektir ve internet sayfasında ilan edilecektir.

Bildiri göndermek için tıklayınız.