Önemli Tarihler

Bildiri özeti gönderimi son tarih 28 Şubat 2018

Kongre Programının açıklanması 26 Mart 2018

Kayıt için son tarih 2 Nisan 2018

Kongre Tarihi 26-28 Nisan 2018