Poster Bildiri Yazım Kuralları

Poster bildiriler aşağıdaki örnek şablona uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

ÖRNEK ŞABLON

13.Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Logosu için Tıklayınız…

 

 

Bildirinin yazılmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

  • Bildiride öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalıdır.
  • Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
  • Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en az 300 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir. Özet kısmı 16 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır.
  • Bildiriler Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 36 punto, metnin kalanı 24 punto, kaynaklar 16 punto yazı büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.
  • Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
  • Kaynaklar APA 6 kuralarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Aşağıda kaynak yazımına yönelik örnekler verilmiştir.